Růst světové spotřeby uhlí: Jaké jsou čísla v ČR?

Autor: Vlastimil Vilímek | Praha dne 29.04.2024

Spotřeba uhlí ve světě a její dopad na trh v České republice.

V roce 2023 světová spotřeba uhlí poprvé překročila 8,5 miliardy tun, což představuje nárůst o 1,4 %.

Čína, Indie a jihovýchodní Asie teď představují ¾ podíl celosvětové spotřeby uhlí, což je výrazný posun oproti situaci v roce 1990, kdy na tuto oblast připadala pouze jen ¼ podílu světové spotřeby.

V České republice, kde se černé a hnědé uhlí těží je situace na trhu ovlivněna jak domácí produkcí, tak i zahraničním obchodem.

Hodnota trhu s uhlím, byla spočítána na základě výsledků statistickýho zjištění za rok 2023 publikovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

Pro lepší představu velikosti trhu s černým uhlím v České republice, byla použita průměrná cena černého uhlí v roce 2024.

Produkce a obchod s uhlím v České republice:

Produkce 2023:

– Černé uhlí: 1 245 tisíc tun

– Hnědé uhlí: 25 998 tisíc tun

– Koks: 1 772 tisíc tun

Dovoz 2023:

– Černé uhlí: 3 701 tisíc tun

– Hnědé uhlí: 34 tisíc tun

– Koks: 192 tisíc tun

Vývoz 2023:

– Černé uhlí: 662 tisíc tun

– Hnědé uhlí: 667 tisíc tun

– Koks: 536 tisíc tun

Výše uvedená čísla ukazují, že Česká republika v roce 2023 dovážela více černého uhlí, než produkovala, avšak hnědého uhlí dovážela jen minimálně, Koks byl vyvážen ve větším množstvím než dovážen.

Hodnota trhu byla vypočítána jako součet produkce a dovozu, ze kterého byl odečten vývoz.

Průměrná cena uhlí v roce 2024 na referenčním kontraktu je 104,62 USD/t, resp. 2 457 Kč/t.

Hodnota trhu=(produkce+dovoz−vývoz)×průměrná cena uhlí 2024:

Hodnota trhu s černým uhlím: (1245+3701−662)×2 457 czk/t = 5 284 023 tisíc czk

Aktuální cena černého uhlí je 112,25 USD/t, což je oproti předchozí ceně 116,94 USD/t pokles o 4,01 %

Děkujeme za přečtení

Vlastimil V.

Naším primárním cílem je neustále zvyšovat úsporu energie v oblasti průmyslového zásobování.

"

Kontakt

Kontakt

Polsko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Česko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Slovensko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Kontaktní informace

 

ID: 09933395
VAT ID: CZ09933395

Klínová 620/1
Hulváky 709 00

Date of registration in KRS
18. 2. 2021

Oslovte nás

15 + 10 =