“Česká republika: Lídr ekonomické svobody v Evropě?”

Autor: Vlastimil Vilímek | Praha dne 13.03.2024

“Česká republika se umístila podle Fraserova institutu ve svobodě ekonomiky před Německem, Rakouskem a Francií”

Investování a ekonomická svoboda mají společný cíl: dosáhnout úspěchu a finanční nezávislosti.

Podle Fraserova institutu se v roce 2023 stal Singapur nejsvobodnější ekonomikou světa.

Zatímco podnikatelé tradičně hledají zisky a růst svého bussinesu, ekonomická svoboda ovlivňuje podmínky a prostředí, ve kterém tyto investice prosperují.

Západní země, jako je Švýcarsko nebo Nový Zéland, často excelují v obou oblastech, nabízejíce jak finanční stabilitu, tak i vysoký stupeň ekonomické svobody.

Nepředvídatelné vládní politiky a nedostatečná ochrana vlastnických práv mohou vést k nejistotě a ztrátě investic.

Česká republika se umístila na 17. místě v indexu ekonomické svobody, před Japonskem, které se umístilo na 20. místě, a Německem, které obsadilo 23. místo, Rakousko zaujímá 28. místo a Francie dokonce 47 místo!

Naopak, země s nižším stupněm ekonomické svobody, jako je Venezuela nebo Zimbabwe, čelí výzvám při budování prosperujícího investičního prostředí.

Omezení vlastnických práv a nejistota politických režimů mohou odradit potenciální investory a snížit atraktivitu těchto trhů.

Zohlednění ekonomické svobody může být klíčové při rozhodování, kam směřovat investice.

Například, ETF jako Freedom 100 Emerging Markets ETF (CBOE: FRDM) využívá metriky ekonomické svobody k identifikaci potenciálně atraktivních trhů.

V souvislosti s nedávnými událostmi, jako je čínská regulace technologických společností nebo ruská invaze na Ukrajinu, se ukazuje, že politické a ekonomické faktory mají zásadní vliv na výkonnost trhů.

Například ve Fraserově indexu svobody 165 zemí se Singapur umístil na 1. místě Rusko na 104. místě a Čína dokonce na 111. místě.

Podnikatelé by měli pečlivě vyvážit své investice mezi různými regiony a zohlednit jak finanční, tak i nefinanční faktory, jako je ekonomická svoboda, při rozhodování o alokaci svých obchodních modelů.

Velmi zajímavé čtení výroční zprávy Fraserova indexu ekonomické svobody světa:

Fraserinstitute výzkum provádějí zaměstnanci institutu a přidružení učenci, akademici, ekonomové a analytici politik z celého světa.

Seznam výzkumných pracovníků institutu se rozrostl na více než 350 autorů (včetně šesti laureátů Nobelovy ceny) z 22 zemí.

Naším primárním cílem je neustále zvyšovat úsporu energie v oblasti průmyslového zásobování.

"

Kontakt

Kontakt

Polsko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Česko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Slovensko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Kontaktní informace

 

ID: 09933395
VAT ID: CZ09933395

Klínová 620/1
Hulváky 709 00

Date of registration in KRS
18. 2. 2021

Oslovte nás

11 + 3 =