Jak se vyvíjí složení paliv pro výrobu elektřiny v USA?

Autor: Vlastimil Vilímek | Praha dne 26.02.2024

Analýza dat zveřejněných Americkou informační agenturou pro energii (US Energy Information Administration)

ukazuje trend ve vývoji hlavních zdrojů energie využívaných pro výrobu elektřiny ve Spojených státech.

Očekává se, že v letech 2023 a 2024 dojde k poklesu výroby elektřiny z uhelných a plynových elektráren v důsledku nárůstu kapacity obnovitelných zdrojů, především větrných a solárních.

Tyto odhady jsou považovány za relativně přesné, protože jsou aktualizovány měsíčně.

Nicméně skutečná výroba z obnovitelných i neobnovitelných zdrojů může kolísat v závislosti na povětrnostních podmínkách a tržní dynamice, což představuje hlavní zdroj nejistoty v našich předpovědích.

V roce 2022 větrná a solární energie tvořily 14 % celkové výroby elektřiny v USA. Předpokládá se, že tento podíl vzroste na 16 % v roce 2023 a na 18 % v roce 2024.

Naopak podíl elektřiny vyrobené z uhlí by měl klesnout z 20 % v roce 2022 na 17 % v letech 2023 a 2024.

Zemní plyn, který tvořil 39 % výroby v minulém roce, by měl udržet podobný podíl v roce 2023 a poté klesnout na 37 % v roce 2024.

Produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů v USA stále roste, přičemž v loňském roce tvořila téměř čtvrtinu celkové výroby elektřiny v zemi.

Tento nárůst je primárně poháněn investicemi do nových solárních a větrných generátorů.

Na konci roku 2022 byla instalovaná solární kapacita ve výši 73 GW, s plány na rozšíření o 43 % (32 GW) v roce 2023, což by představovalo největší nárůst od roku 2016.

V roce 2024 se očekává další zvýšení o 30 % (31 GW).

Větrná kapacita by měla v příštích dvou letech vzrůst o 5 % ročně.

Zatímco výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je na vzestupu, výroba z uhlí a zemního plynu je více závislá na relativních nákladech.

Významnou roli v předpovědích hraje také počasí a náklady na palivo, které představují hlavní zdroje nejistoty.

Ceny zemního plynu, které v posledních měsících vykazovaly výrazné kolísání, mají zásadní vliv na rozhodování mezi využíváním uhlí a zemního plynu pro výrobu elektřiny.

Vývoj v oblasti cen zemního plynu, počasí a další faktory tak budou i nadále klíčovými determinanty v dynamice výroby elektřiny ve Spojených státech, přičemž obnovitelné zdroje energie nabírají na významu v energetickém mixu země.

Děkujeme, že jste si našli čas a přečetli si náš článek.

Vlastimil Vilimek

Naším primárním cílem je neustále zvyšovat úsporu energie v oblasti průmyslového zásobování.

"

Kontakt

Kontakt

Polsko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Česko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Slovensko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Kontaktní informace

 

ID: 09933395
VAT ID: CZ09933395

Klínová 620/1
Hulváky 709 00

Date of registration in KRS
18. 2. 2021

Oslovte nás

2 + 8 =