“Decoupling Gasification!

Převratná technologie:

jak rozdělit uhlí na jednotlivé složky”

Autor: Vlastimil Vilímek | Praha dne 18.12.2023

Decoupling Gasification představuje nadějnou variantu pro čisté využití uhlí, nabízí řadu výhod včetně plného a efektivního využití uhlí, vysoké tepelné efektivity, vynikající kvality syntézního plynu bohatého na vodík, široké škály produktů, univerzálnosti v použití různých druhů uhlí a efektivního hospodaření.

 

Jedná se o pokročilý proces zplyňování uhlí. Během tohoto procesu je uhlí primárně pyrolyzováno na těkavé látky a polokoks.

Těkavé látky se poté dále transformují a rozdělují na dehet a pyrolýzní plyn bohatý na vodík.

 

Tyto produkty lze poté využít v řadě aplikací, včetně výroby topných olejů, chemických produktů s vysokou přidanou hodnotou z dehtu, nebo čistých paliv, vodíku a elektřiny z pyrolýzního plynu.

 

Decoupling Gasification je sofistikovaný typ technologie polygenerace uhlí, která se zaměřuje na individualizované využití jednotlivých složek uhlí.

 

Tato metoda přináší celou řadu výhod, jako je optimální využití uhlí, vysoká tepelná efektivita, výtečná kvalita syntézního plynu, široká škála produktů a univerzální použití různých druhů uhlí.

 

Studie se zaměřuje na nové technologie oddělovacího zplyňování uhlí, které vzbuzují zájem vědců díky svým specifickým výhodám.

 

Různí výzkumníci zkoumali tuto technologii a analyzovali různé metody zplyňování, včetně pyrolýzního zplyňování, dvoustupňového zplyňování, předoxidovaného zplyňování atd.

 

Klíčové prvky zahrnují třístupňové zplyňování, separaci C a H složek, využití CO2 a vodíku, a chemické smyčkové spalování.

 

Nové technologie jsou prezentovány jako efektivnější než konvenční metody zplyňování, například technologie General Electric, s významnými zlepšeními v účinnosti a sníženou měrou destrukce systémové exergie.

 

Hlavní myšlenky:

*Uhlí je složená směs, jejíž složky vykazují rozdílné reakční charakteristiky, což komplikuje proces zplyňování.

*Proces zplyňování uhlí zahrnuje mnoho propojených reakčních sítí, které probíhají v jednom reaktoru.

*Decoupling Gasification je inovativní technologie s konkrétními výhodami.

*Liu et al. – vyvinul systém uhlí-koks-vodík-železo.

 

Tato technologie je prezentována jako konkurenceschopná a atraktivní volba pro efektivní a plné využití uhlí.

Její význam spočívá v produkci polygeneračních produktů, jako jsou vysoce výhřevný pyrolýzní plyn, paliva, syntetický plyn bohatý na vodík, elektřina a vysoko přidané hodnoty chemikálií.

 

V řadě navazujících článků jsme se podrobně seznámili s technologií  superkritické zplyňování vody (SCWG)Plazmové zplyňování při, kterém vzniká plyn, který má v sobě oxid uhelnatý, vodík, metan a další plyny v oxidačním plazmovém prostředí, CLG- nový způsob, jak přeměnit uhlí na syntetický plyn s vysokým obsahem vodíku.

Představili jsme si hlavní inovativní techniky zplyňování uhlí, které vzbuzují stále větší zájem a podrobně probereme výsledky obsáhlé studie, jež byla financována Čínskou akademií věd, Programem základního vědeckého centra pro uspořádanou přeměnu energie Národní přírodní vědecké nadace Číny a Čínskou národní přírodní vědeckou nadací.

a proč ČÍNA?

Čína je nejen premiantem v produkci uhlí, ale sedí také na trůnu největšího spotřebitele tohoto komoditního zdroje energie.

 

Proto nás velmi zajímá, jaké studie se odehrávají v srdci čínské energetické scény, zejména v sektoru těžby a spotřeby uhlí.

 

Přidejte se k nám a sledujte nás pro další fascinující informace.

 

Příští týdnu se v dalším díle podíváme blíže na wink Syntézní plyn bohatý na vodík, který může být použit pro výrobu elektrické energie, paliva nebo jiných chemikálií s vysokou přidanou hodnotou.

Pokud máte zájem seznámit se s celou detailní studií v plném rozsahu již nyní, rádi vám zašleme originální verzi v anglickém jazyce na vyžádání v PDF formátu. Jednoduše nám napište na našem webu https://theory72.com se žádostí

“zašlete full studii -Zplyňování uhlí”.

Těšíme se na vaši spolupráci a doufáme, že náš přátelský tón vás zaujme.

S pozdravem

Vlastimil Vilimek

Naším primárním cílem je neustále zvyšovat úsporu energie v oblasti průmyslového zásobování.

"

Kontakt

Kontakt

Polsko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Česko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Slovensko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Kontaktní informace

 

ID: 09933395
VAT ID: CZ09933395

Klínová 620/1
Hulváky 709 00

Date of registration in KRS
18. 2. 2021

Oslovte nás

7 + 4 =