“Přeměna uhlí na zázračný vodíkový plyn: Objevte unikátní metodu CLG!”

Autor: Vlastimil Vilímek | Praha dne 11.12.2023

CLG- nový způsob, jak přeměnit uhlí na syntetický plyn s vysokým obsahem vodíku.

Tato metoda nepotřebuje oddělování kyslíku a také snižuje množství škodlivých látek, které se uvolňují do ovzduší.

Chemické zplyňování uhlí, specificky technologie chemického smyčkového zplyňování (CLG), představuje inovativní postup, který umožňuje transformovat uhlí na syntetický plyn s vysokým obsahem vodíku.

CLG je jedinečná metoda zplyňování uhlí, která se od ostatních liší použitím nosičů kyslíku místo molekulárního kyslíku pro částečnou oxidaci pevného uhlí.

Tento proces vede k výrobě syntetického plynu s vysokým stupněm čistoty, velkou výhřevností a minimálním obsahem dehtu.

 

Technologie CLG se skládá ze dvou hlavních částí – palivového reaktoru (FR) a vzdušného reaktoru (AR).

V palivovém reaktoru dochází k reakci uhlí s nosičem kyslíku, což vede k výrobě syngasu.

Po reakci se nosič kyslíku redukuje a přesune do vzdušného reaktoru, kde se kyslík obnoví oxidací vzduchem.

 

Vzdušný reaktor je místem exotermických reakcí, což znamená, že uvolňuje teplo. Toto teplo pak může vyrovnat reakční teplo potřebné v palivovém reaktoru. Navíc, některé kovové prvky v nosiči kyslíku mohou fungovat jako katalyzátory pro zplyňovací reakci.

 

Důležité je zdůraznit, že CLG probíhá v redukční atmosféře, což může napomoci ke snižování tvorby škodlivých látek, jako jsou Sox (oxidy síry) a Nox (oxidy dusíku).

 

Technologie CLG přináší řadu výhod oproti ostatním technologiím zplyňování.

Nejvíce se vyznačuje tím, že eliminuje potřebu separace kyslíku, redukuje emise znečišťujících látek a minimalizuje tvorbu dehtu.

 

Díky těmto přínosům je považována za slibnou technologii pro efektivní využití uhlí a výrobu vodíku.

 

Z analýzy vyplývá, že klíčovými faktory pro další vývoj technologie CLG jsou výběr a vývoj nosičů kyslíku, studium reakčních mechanismů a optimalizace procesních podmínek.

Tyto oblasti by měly být středem pozornosti nadcházejícího výzkumu, s cílem zlepšit účinnost a výsledky technologie CLG.

 

 

V řadě navazujících článků jsme se podrobně seznámili s technologií superkritické zplyňování vody (SCWG), Plazmové zplyňování při, kterém vzniká plyn, který má v sobě oxid uhelnatý, vodík, metan a další plyny v oxidačním plazmovém prostředí, Představili jsme si hlavní inovativní techniky zplyňování uhlí, které vzbuzují stále větší zájem a podrobně probereme výsledky obsáhlé studie, jež byla financována Čínskou akademií věd, Programem základního vědeckého centra pro uspořádanou přeměnu energie Národní přírodní vědecké nadace Číny a Čínskou národní přírodní vědeckou nadací.

Přidejte se k nám a sledujte nás pro další fascinující informace.

Příští týden se v dalším díle podíváme blíže na Decoupling Gasification, na slibnou volbou pro čisté využití uhlí, které nabízí několik výhod – vysoce účinné a plné využití uhlí, vysokou tepelnou účinnost, vysokou kvalitu syntézního plynu bohatého na vodík, rozmanité produkty, širokou použitelnost druhů uhlí a dobré hospodaření.

Pokud máte zájem seznámit se s celou detailní studií v plném rozsahu již nyní, rádi vám zašleme originální verzi v anglickém jazyce na vyžádání v PDF.

Jednoduše nám napište na našem webu https://theory72.com se žádostí “zašlete full studii – Zplyňování uhlí”.

Těšíme se na vaši spolupráci a doufáme, že náš přátelský tón vás zaujme.

S pozdravem

Vlastimil Vilimek

Naším primárním cílem je neustále zvyšovat úsporu energie v oblasti průmyslového zásobování.

"

Kontakt

Kontakt

Polsko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Česko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Slovensko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Kontaktní informace

 

ID: 09933395
VAT ID: CZ09933395

Klínová 620/1
Hulváky 709 00

Date of registration in KRS
18. 2. 2021

Oslovte nás

2 + 13 =