2024 co nás čeká??

Rozklíčování roku 2023.

Průvodce globální poptávkou po uhlí

Autor: Vlastimil Vilímek | Praha dne 06.11.2023

Pojďme se společně ohlédnout za rokem 2023, který se nám právě chýlí ke konci.

Celková poptávka po uhlí v roce 2023 se očekávávala na stejné úrovni jako v minulých letech, tj. přibližně 8,388 miliard tun.

V první polovině roku 2023 se očekával nárůst poptávky o 1,5 %, zatímco ve druhé polovině roku se očekává pokles, který zvrátí zisky z první poloviny roku.

Celková poptávka v energetickém sektoru bude o 0,4 % nižší a dosáhne přibližně 5 597 milionů tun.

V neenergetickém sektoru se očekává pokračující růst, který dosáhne 2 791 milionů tun.

Trhy v roce 2023 se vrátily k rozpoznatelnějším vzorcům po třech zvláštních letech (2020 – Covid-19, 2021 – oživení po pandemii, 2022 – globální energetická krize po ruské invazi na Ukrajinu).

Poklesy poptávky ve Spojených státech a Evropské unii jsou způsobeny energetickým sektorem, slabou poptávkou po elektřině a expanzí obnovitelných zdrojů energie.

V USA se očekává pokles produkce uhlí o 4,2 % na 519 milionů tun, přestože v první polovině roku došlo k mírnému nárůstu o 0,8 %.

V Evropské unii došlo v prvních šesti měsících ke snížení produkce uhlí o 17 % v důsledku klesající poptávky v energetickém sektoru.

Celkový pokles produkce v EU se odhaduje na 8 % a to na 321 milionů tun.

V Evropské unii se očekává pokles poptávky po uhlí o přibližně 17 % na zhruba 372 milionů tun.

Evropská unie se v první polovině roku 2023 dočasně stala vývozcem energetického uhlí kvůli velkým zásobám a snížení výroby elektřiny z uhlí.

Čína a Indie zvýšily dovoz uhlí v roce 2023, s tím, že Čína ukončila neoficiální zákaz dovozu uhlí z Austrálie.

Poptávka v Číně a Indii vzrostla přibližně o 5,5 % v první polovině roku 2023.

Očekává se, že většina zvýšené světové poptávky po dovozu energetického uhlí bude pokryta indonéským vývozem, který by měl vzrůst o 12 % na 525 milionů tun.

Zvýšená poptávka po metalurgickém uhlí by měla být pokryta dodatečným vývozem z Mongolska, který se více než zdvojnásobí na více než 40 milionů tun.

Produkce uhlí v Jihoafrické republice klesne o 4,2 % na 220 milionů tun, v důsledku poklesu poptávky způsobenému nedostupností uhelných elektráren a problémy s infrastrukturou.

V Austrálii se očekává nárůst produkce uhlí o 2 % na 460 milionů tun díky příznivým povětrnostním podmínkám, které umožňují producentům rozšířit těžbu poté, co byli v předchozím roce silně zasaženi jevem La Niña.

Produkce uhlí v Rusku se po nárůstu o 1,4 % v prvních šesti měsících roku 2023 mírně sníží o 2,9 % na 429 milionů tun.

Prognózy pro Rusko jsou však kvůli současné válečné situaci obtížné.

Prognóza pro rok 2024:

Očekává se, že celosvětová poptávka po uhlí zůstane stabilní na úrovni asi 8,38 miliard tun, což je hodnota, dosažená od roku 2022.

‌V oblasti výroby elektřiny vidíme možný mírný pokles o zhruba 1%. Tento pokles je dán silným rozmachem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a jen mírným nárůstem poptávky po elektrické energii.

Na druhou stranu, v průmyslovém sektoru předpokládáme jemný vzestup o cca 1,5%. Tento nárůst je dán zlepšujícími se ekonomickými podmínkami.

Poptávka po uhlí je také na ústupu v dalších vyspělých ekonomikách, jako je Japonsko, Korea, Austrálie a Kanada.

Čína a Indie a jihovýchodní Asie porostou, což vyváží pokles v USA a EU.

‌Na Čínu bude i nadále připadat více než polovina světové spotřeby uhlí, přičemž samotný energetický sektor spotřebuje jednu třetinu.

Pokud přidáme k tomu Indii, jejich podíl se zvýší na přibližně 70 %, což znamená, že obě země spotřebují dvakrát více uhlí než zbytek světa dohromady.

S nedávným růstem v jihovýchodní Asii se dominance asijského kontinentu dále zvyšuje.

V roce 2024 se očekává, že podíl Číny, Indie a regionu ASEAN dosáhne 76%.

Předpokládá se, že Spojené státy a Evropská unie dosáhne podílu na spotřebě uhlí poklesem z 40% před třemi desetiletími na 8% v roce 2024.

Klíčové myšlenky:

  1. Celková poptávka po uhlí v roce 2023 se očekává na stejné úrovni jako v minulých letech, tj. přibližně 8,388 miliard tun.
  2. Nárůst poptávky v Číně, Indii a Indonésii kompenzuje pokles ve Spojených státech, Evropské unii a Japonsku.
  3. Poklesy poptávky v USA a EU jsou způsobeny energetickým sektorem, slabou poptávkou po elektřině a expanzí obnovitelných zdrojů energie.
  4. Poptávka v Číně a Indii vzrostla o 5,5 % v první polovině roku 2023.
  5. Prognózy pro rok 2024 ukazují, že celosvětová poptávka zůstane stabilní, se snížením v sektoru elektřiny a mírným nárůstem v průmyslovém sektoru.
  6. Čína a Indie budou i nadále dominovat světové spotřebě uhlí, přičemž obě země dohromady budou spotřebovávat dvakrát více uhlí než zbytek světa.

Pojďme si na konkrétní čísla ještě chvíli počkat, vždyť rok 2023 ještě celý neproběhl.

Naším primárním cílem je neustále zvyšovat úsporu energie v oblasti průmyslového zásobování.

"

Kontakt

Kontakt

Polsko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Česko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Slovensko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Kontaktní informace

 

ID: 09933395
VAT ID: CZ09933395

Klínová 620/1
Hulváky 709 00

Date of registration in KRS
18. 2. 2021

Oslovte nás

7 + 14 =