Theory72

Dodáváme energii
pro tovární průmyslovou výrobu

Naším primárním cílem je neustále zvyšovat úsporu energie v oblasti průmyslového zásobování.

"

Kontakt

Jak pracujeme

Tovární výroba se snaží dosáhnout co nejvyšší efektivity a optimalizace výrobního procesu. Stále se hledají způsoby, jak snižovat odpad, minimalizovat časové prodlevy a maximalizovat využití zdrojů.

Náš cíl je neustále zvyšovat úsporu energie.

Za důležité považujeme implementovat opatření na ochranu životního prostředí, jako je lepší řízení přepravy a přísné environmentální normy pro lodě a vlakovou přepravu, aby se minimalizovaly negativní dopady na ekosystémy dopravních cest.

Dodáváme nejkvalitnější černé uhlí pro firmy a podniky v regionu střední Evropy.

"

Zaslat poptávku

vypravených nákladů

spokojených partnerů

%

nasazení a spolehlivost

Uhlí

Konkrétní typ černého uhlí může být závislý na regionu a konkrétních těžebních metodách. Specializujeme se na dovoz vypraného očištěného průmyslového uhlí.
Úprava uhlí se provádí za účelem zvýšení energetického obsahu uhlí a snížení emisí škodlivých látek při jeho spalování. Při úpravě uhlí se obvykle používají různé fyzikální a chemické metody, jako je omytí vodou, flotace, separace pomocí magnetických polí nebo použití chemických roztoků.

Omytím uhlí se odstraňuje prach, písek, jíl a jiné pevné nečistoty, které mohou snižovat jeho energetickou hodnotu. Další metody úpravy uhlí mohou být zaměřeny na odstraňování síry, která je přítomna v uhlí ve formě sírových sloučenin. Odstraňování síry z uhlí přispívá ke snížení emisí oxidu siřičitého (SO2) při spalování uhlí. Proces úpravy uhlí zlepšuje výkonnost a ekologické vlastnosti uhlí, což může být výhodné pro průmyslové a energetické aplikace.

 

Skladem v přístavech Gdańsk/Gdyně Polsko

Oba přístavy spolupracují na rozvoji námořní dopravy, infrastruktury a logistických řešení, aby podporovaly obchodní aktivity a regionální ekonomiku v této oblasti.

Vlaková nákladní přeprava

Vlaky produkují výrazně nižší množství skleníkových plynů než jiné dopravní prostředky, jako jsou automobily nebo letadla. Vlaková doprava je často elektrifikovaná, která se provozuje na základě obnovitelných zdrojů energie, což vede k nižším emisím CO2.
Vlaky jsou schopny přepravit velké množství nákladu s relativně malým množstvím spotřebované energie.
Vlaková doprava generuje méně hluku než jiné dopravní prostředky. To je důležité zejména v oblastech s vysokou hustotou obyvatelstva, kde je snižování hlukového znečištění velkou výhodou pro životní prostředí a kvalitu života obyvatel.

Lodní nákladní doprava

Moderní nákladní lodě jsou navrženy tak, aby byly energeticky efektivní a snižovaly emise oxidu uhličitého a dalších znečišťujících látek.
Lodě mají velkou nosnost a jsou schopny přepravit velké množství nákladu najednou. To znamená, že lodní doprava je efektivní pro hromadnou přepravu zboží, zejména na dlouhé vzdálenosti.

Kdo jsme

1) Spolupráce

Nejdřív se pečlivě seznámíme s klientem a jeho specifickými potřebami. Naším cílem je pochopit, jak Vám můžeme co nejlépe vyjít vstříc, abychom mohli najít společnou půdu a vytvořit silné partnerství. 

2) Doprava

Využijeme svoje bohaté a ověřené zkušenosti, abychom Vám komodity doručili za pomoci lodní, železniční a nákladní automobilové přepravy. Vždy jsme tu pro Vás s úsměvem a přátelským  přístupem.

3) Celní služby

Využíváme svých prověřených zkušeností, abychom zajistili bezproblémové celní a přístavní služby v přístavech Gdaňsk a Gdyně.

4) Výnos

Naše partnerství přináší výnosy nejen v podobě zisku, ale také v podobě zvýšeného povědomí o značce, přístupu k novým trhům a zákazníkům, sdílení zdrojů a znalostí a posílení Vaší konkurenceschopnosti na trhu.

5) Třídění uhlí

Přizpůsobujeme a třídíme uhlí podle jednotlivých frakcí a energetických hodnot tak, aby perfektně odpovídalo Vašim specifickým potřebám a aplikacím.

Portfolio

Rádi Vám zašleme naše kompletní portfolio v pdf – zanechte nám prosím Váš e-mail. 

Blog

Růst světové spotřeby uhlí: Jaké jsou čísla v ČR?

Růst světové spotřeby uhlí: Jaké jsou čísla v ČR?

Spotřeba uhlí ve světě a její dopad na trh v České republice.

V roce 2023 světová spotřeba uhlí poprvé překročila 8,5 miliardy tun, což představuje nárůst o 1,4 %.

Čína, Indie a jihovýchodní Asie teď představují ¾ podíl celosvětové spotřeby uhlí, což je výrazný posun oproti situaci v roce 1990, kdy na tuto oblast připadala pouze jen ¼ podílu světové spotřeby.

V České republice, kde se černé a hnědé uhlí těží je situace na trhu ovlivněna jak domácí produkcí, tak i zahraničním obchodem.

Hodnota trhu s uhlím, byla spočítána na základě výsledků statistickýho zjištění za rok 2023 publikovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

Pro lepší představu velikosti trhu s černým uhlím v České republice, byla použita průměrná cena černého uhlí v roce 2024.

číst více
“Kapitalismus vs. Kolektivismus: Jaký vliv mají na náš Business?”

“Kapitalismus vs. Kolektivismus: Jaký vliv mají na náš Business?”

😉 Pokud vyděláváte peníze, je to proto, že nabízíte lepší produkt za lepší cenu…

😉 Kapitalismus a Kolektivismus mají odlišné principy….

😉 Země, které jsou svobodné, jsou 12krát bohatší…

Co se můžeme naučit, když nahlédneme do reálného světa změn a srovnáme ho se svým soukromým a business životem?

Krátký úryvek projevu Argentinského prezidenta v Davosu:

Pokud vyděláváte peníze, je to proto, že nabízíte lepší produkt za lepší cenu, a tím přispíváte k obecnému blahu.

číst více
Jak se připojit k globální 1% elitě: Jste součástí 1% elity?

Jak se připojit k globální 1% elitě: Jste součástí 1% elity?

Pohodlně se posaďte a připravte se na velmi zajímavé čtení!

Podle nedávného vydání Wealth Report od realitní poradenské společnosti Knight Frank se ukázalo, že se počet lidí s čistým jměním ve výši více než 1 milion dolarů se neustále zvyšuje.

Soukromý kapitál je pro investice do nemovitostí rozhodující a představuje rekordních 49 % všech obchodních transakcí v roce 2023.

Vzhledem k tomu, že tvorba bohatství bude opět pozitivní, bude to mít rostoucí vliv na výsledky v oblasti nemovitostí.

22 % bohatých jedinců chce letos investovat do rezidenčních nemovitostí a 19 % do komerčních nemovitostí.

Potřeba soukromého kapitálu při změně účelu a modernizace globálního majetku nebyla nikdy vyšší.

číst více

Kontakt

Polsko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Česko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Slovensko

Vlastimil Vilímek

Telefon

+420 604 283 877

E-mail
Kontaktní informace

 

ID: 09933395
VAT ID: CZ09933395

Klínová 620/1
Hulváky 709 00

Date of registration in KRS
18. 2. 2021

Oslovte nás

5 + 12 =